preloder

Načo slúži CRYBA finančný newsletter a prečo nie je zadarmo

EOS, Blockchain tretej generácie o ktorom nik neinformuje
March 27, 2018

V digitálne dobe plnej informácií zdieľaných pomocou internetu a rôznych sociálnych sieti sme svedkami enormného prísunu správ podstate zo všetkých digitálnych zariadení schopných pripojenia na internet.

S veľkým množstvom voľných informácií je čoraz ťažšie kriticky selektovať tie nepodstatné či škodlivé a sústreďovať sa na dôležité zdroje, ktoré vo svojej podstate produkujú diskusiu a pomáhajú novo-formovanej komunite (akú máme možnosť sledovať v blockchain priemysle) v zdravé rozširovanie.

Spoločnosť CRYBA bola sformovaný s cieľom šíriť kvalitné informácie z kryptosveta ohľadom blockchain technológií ktorá momentálne naberajú na popularite a využiteľnosti po celom svete. Bohužiaľ aj v tomto odvetví je množstvo neúplných či zavádzajúcich informácií. Tie majú dopad na to, aký spôsobom verejnosť vníma toto dynamicky sa rozvíjajúce prostredie.

Našou úlohou je bez emócií či predsudkov informovať o tých najdôležitejších správach, novinkách a faktov ktoré prispievajú k správnej osvete blockchain technológií, transparentne, rýchlo a jednoducho. Venujeme sa analýze informácií výlučne zo zahraničných zdrojov, prevažne zo Severnej Ameriky a Ázie. Zhromažďovanie týchto správ, komunikačných kanálov a tvorba jednotlivých analýz je neustále vyvíjajúci sa proces vzdelávania, ktorý u nás prebieha na dennej báze. Pre spracovanie jedného finančného newsletter často potrebuje viac ako týždeň príprav a korekcií. Tento proces je časovo a finančne náročný. Aj napriek nutnosti platieb za naše službe je naša cenová politika nenáročná pre bežných zákazníkov a nevyžaduje si žiadne veľké finančné investície.

Takýto spôsob zhromažďovania informácií je v zahraničí bežný a často využívaný nástroj ktorý sa rokmi ukázal ako výborný model pre začiatočných a skúsenejších investorov. My sme sa preto rozhodli pre tento model businessu, ktorý reprezentuje západný štýl šírenia informácií v spojitosti s pokrokom v technológiách akými je aj blockchain, digitálna databáza budúcnosti.

*Sledujte nás na našom Facebook, YoutubeTwitter alebo Instagram účte. Pre prihlásenie do nášho mesačného newslettra pokračujte na stránku predplatné.*